Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus, Pöytäkirja 9.9.2019 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunginhallitus pöytäkirja 09.09.2019 17:00 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksessa saadut selostukset -
2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus -
3 Pöytäkirjan tarkastaminen -
4 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirja ja päätökset -
5 Kaupunginvaltuuston 26.8.2019 pitämän kokouksen täytäntöönpanot -
6 Eron myöntäminen Sonja Pääsukenelle varavaltuutetun tehtävästä -
7 Eron myöntäminen Sonja Pääsukenelle ympäristölautakunnan jäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen -
8 Eron myöntäminen Pirkko Niemelle vanhusneuvoston jäsenen tehtävästä ja uuden jäsenen nimeäminen -
9 Edustajan nimeäminen Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyöryhmään 1 kpl
10 Sisäilma-asioiden neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2019-2021 -
11 Hallintosäännön muuttaminen / Uusi Vantaa -organisaatiouudistuksen aiheuttamat muutokset osa 2 4 kpl
12 Kaupunginhallituksen kokousaikataulu 2020 ja ehdotus kaupunginvaltuuston 2020 kokousaikatauluksi 1 kpl
13 Strategisten hankintojen tiekartta - ulkoisten resurssien johtaminen ja koordinointi 1 kpl
14 Vastaus sosiaali- ja terveysministeriön kyselyyn kuntien roolista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajina 2 kpl
15 Vastaus Pekka Raution, Sirkka-Liisa Kähärän ja Jenni Chen-Yenin sekä 55 muun valtuutetun aloitteeseen lainaamon perustamisesta Vantaalle 1 kpl
17 Lausunto oikeusministeriölle julkisuuslain soveltamisalan laajentamista koskevasta selvityksestä 1 kpl
18 Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n opetustoiminnan järjestelyihin liittyvä osakkeiden myyminen 1 kpl
19 Suun terveydenhuollon johtajan viran täyttäminen 1 kpl
20 Vuokrattujen erillispientalotonttien vuokrasopimusten uusimisen yleiset vuokrausperiaatteet 1 kpl
21 Ennakkolausunto etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä kiinteistökaupassa: Tontti 92-41-101-16 (Suokallionkuja 8) 1 kpl
22 Asemakaavan muutos 002367 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 15. Myyrmäki / Korutie 1 kpl
23 Asemakaavamuutos 002336 ja tonttijako, 23. Kivistö / Kivistön kirkon korttelit 1 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus -
Muutoksenhakuohje 5. Valitus asemakaavan muutosta koskevassa asiassa -
Muutoksenhakuohje 6. Valitus rakennuskieltoa koskevassa asiassa -
Muutoksenhakuohje 7. Valitus etuosto-oikeuden käyttämistä koskevassa asiassa -